Python projektet

Jag är en pythonprogrammerare. Jag har fyra års erfarenhet av python. Jag är redo att acceptera Python-projektet.   Keras, TensorFlow, Scipy, Numpy, Konstgjort neuralt nätverk i Python, Bildbehandling i Python, OpenCV, Pybrain, Matplotlib, Scikit-Learn , Pandas...